Veel weerstand tegen komst 3e tankstation industrieterrein Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK – OOST – De mogelijke komst van een derde tankstation op het industrieterrein in Zwaagdijk-Oost gaat nog een zware bevalling worden. Hoewel het college wil meewerken aan de komst van dit onbemande tankstation zijn er veel partijen mordicus tegen de komst van het tankstation.

Zo is de gemeenteraad er nog niet van overtuigd dat de komst van een derde tankstation een noodzakelijk iets is en schrijft de bezwarencommissie van de gemeente Medemblik dat de mening van het college over de bezwaarmakers om deze niet als belanghebbenden te beschouwen niet correct is. De bezwaarmakers hebben namelijk een tankstation op zeer geringe afstand van de plaats waar de derde tankstation moet komen.

Maar ook heeft de gemeenteraad en het college een aangetekende brief van advocatenkantoor AK-advocaten kregen die namens DCB Energy B.V. en Oud Beheer B.V. protest aantekent tegen de plannen van het college om met de komst van het derde tankstation in te stemmen.

In de brief schrijft de advocaat dat zijn cliënten mordicus tegen de vestiging van een nieuw tankstation zijn omdat er in het geheel geen behoefte aan een nieuw tankstation is op het industrieterrein waar al twee tankstations aanwezig zijn.

De advocaat roept de gemeenteraad dan ook op om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven en de omgevingsvergunning geweigerd moet worden. De advocaat heeft daar de volgende redenen voor:

  1. Uit de ruimtelijke onderbouwing volgt een stikstoftoename waardoor vergunningverlening onmogelijk is
  2. De bezwaarcommissie was zeer kritisch bij de eerdere vergunningprocedure voor exact hetzelfde project
  3. Het betreft een onrechtmatige verdeling van schaarse publieke rechten
  4. Ten onrechte ontbreken ladder duurzame ontwikkeling
  5. De verkeersafwikkeling is in strijd met de goede ruimtelijke ordening.

In de uitspraak van de Raad van State over PAS op 29 mei 2019 staat te lezen dat iedere toename van meer dan 0,000 mol per hectare per jaar niet is toegestaan en er is niet aangetoond dat er geen toename is volgens de advocaat.

De gemeenteraad gaat binnenkort een definitieve beslissing nemen over de mogelijk komst van een derde tankstation op het industrieterrein in Zwaagdijk-Oost

[signoff]

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.