WF Nieuws

Foto aangeleverd

Kick off: Vluchtelingen opgeleid op weg naar baan in de bouw

HOORN – Op woensdag 16 oktober is de kick-off van het traject Vluchtelingen in de bouw bij Opleidingscentrum Crescendo in Hoorn. Het traject Vluchtelingen in de bouw is een uniek concept en betreft een duaal inburgerings-/opleidingstraject voor mannelijke statushouders (30+), die na hun praktijkopleidingstraject bij Crescendo in Hoorn gaan werken bij de van t Hekgroep/de Waalpaal, bij Vroom of bij de Coogh..

Deelnemers uit arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland en Groot-Amsterdam hebben hun taalintake, een geschiktheidsgesprek en een capaciteiten-assessment met goed gevolg doorlopen. Zij starten volgende week met een praktijkopleidingstraject bij Crescendo in Hoorn. Dit zal drie maanden in beslag nemen. Hierna gaat de deelnemer 15 maanden werken bij de werkgever. Zij worden ingezet bij funderingsprojecten. Hiermee krijgen deze deelnemers zicht op een duurzame carrière en de mogelijkheid in ons land te integreren.

De deelnemers zijn afkomstig uit Syrië, Eritrea en Egypte. Zij worden tijdens dit proces begeleid door Stichting de Nieuwe Buren, de initiators van dit traject. Naast een bijdrage van de werkgevers leveren Werkom en het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam een financiéle bijdrage. Ook wordt dit programma financieel ondersteund door Stichting DOEN en Instituut Gak.

VCAcertificaat

In Nederland zijn er 41.500 mannelijke vluchtelingen van 30 jaar en ouder. Zij hebben geen recht meer op studiefinanciering en kunnen geen gesubsidieerde opleiding volgen. Zonder opleiding of bijscholing zijn zij moeilijk inpasbaar in onze arbeidsmarkt. Voor gemeenten is het moeilijk om hen te bemiddelen naar werk. Zij moeten zelf een baan zoeken, maar slagen daar, zonder de juiste opleiding, vaak niet in. Stichting De Nieuwe Buren biedt hen een duaal traject aan waarin er aandacht is voor taal, gepaste werkhouding, het behalen van het inburgeringsexamen en het VCAcertificaat en een vakopleiding en zorgt voor instroom in  een duurzame baan.

 

Tips?Reageer op dit onderwerp