WF Nieuws

Foto: HHNK

Groot alarm door scheuren in de Westerdijk Hoorn

HOORN – Door de aanhoudende regen van de afgelopen weken is de situatie aan de Westerdijk verslechterd. De oude dijk is verzadigd met regenwater en vertoont tekenen van vervorming. HHNK neemt direct maatregelen om de dijk te stabiliseren en het verkeer veilig langs de plek te leiden.

Enige tijd geleden werd al een scheur in het asfalt geconstateerd. Deze zou op een geschikt moment gerepareerd worden. De hevige regenval van de afgelopen week en vooral van woensdag heeft de dijk verzwakt. Er is namelijk regenwater in de scheur gelopen, waardoor de dijk van binnen verzadigd raakt met water. Om verder inregenen te voorkomen wordt deze week al met regelmaat koud asfalt in de scheur gestopt. Tot nu toe tevergeefs.

Stevige maatregelen

De scheur in het wegdek wordt langzaam groter en ook de binnenzijde van het dijktalud – dus aan de landzijde – vertoont een kleine vervorming. Deze signalen zijn aanleiding om per direct zichtbare en steviger maatregelen te nemen.

Verkeer op de dijk

Om de dijk te ontlasten geldt er nu een verbod voor zwaar verkeer op de dijk. Daarnaast wordt het reeds afgezette deel van de dijk verlengd en verbreed. Vooralsnog kunnen auto’s en fietsers van de dijk gebruik blijven maken. Ook geldt er voor verkeer een snelheidsbeperking ter plaatse.

Big bags ter stabilisatie

Aan de voet van de dijk worden zogenaamde big bags met zand geplaatst. Deze staan op het voetpad. Met deze plaatsing is donderdagavond begonnen. Het gewicht van de big bags geeft een tegendruk tegen verdere vervorming van de dijk en moet leiden tot stabilisering van de situatie.

Nauwgelet volgen

Met meetinstrumenten volgen we de scheurvorming. Ook meet HHNK de natheid van de dijk en eventuele verdere vervorming van de dijk. Dijkspecialisten werken ondertussen aan een plan om wegdek en onderliggend dijkdeel te repareren.

Tips?

Reageer op dit onderwerp