WF Nieuws

Betaalbare woningen voor jongeren CDA Medemblik en CDJA trekken samen op

MEDEMBLIK – De CDA fractie Medemblik zal, samen met de regionale jongerenafdeling van het CDJA, een motie indienen tijdens de raadsvergadering van 10 oktober. De stijgende prijzen maken het voor jongeren en alleenstaanden vaak onmogelijk om in hun eigen woonplaats een woning te kopen.

Marina van Eijk, voorzitter van CDJA West-Friesland: “Er wordt veel gesproken over het woningprobleem dus wij van het CDJA vonden het tijd voor actie!” Recent heeft de jongerenafdeling van het CDJA bij een regionale raadsledenbijeenkomst een motie gepresenteerd voor betaalbare woningen voor jongeren. Het plan is dat deze motie in alle gemeentes van West-Friesland wordt ingediend.

In navolging hiervan dient Simon Commandeur (raadslid CDA Gem. Medemblik) komende donderdag 10 oktober de motie in. Hij wil dat het bouwen van woningen in de goedkopere segment voor jongeren en startende huishoudens de hoogste prioriteit krijgt.

Simon: “De West-Friese jongeren die starten op de woningmarkt hebben een sterke binding met hun omgeving en willen graag in West-Friesland blijven wonen. Dit lukt vaak niet omdat er een beperkt aanbod van betaalbare woningen is in onze regio. Daar wil ik graag iets aan doen en dien daarom deze motie in.”

De VVD fractie alsook BAMM van de Gemeente Medemblik tekenen meteen mee en de CDA’ers hopen van harte dat de gemeenteraad komende donderdag instemt met de opdracht tot extra nieuwbouw in de betaalbare sector en er op die manier aan bijdragen dat jongeren de kans krijgen om in hun eigen gemeente te blijven wonen.

Tips?Reageer op dit onderwerp