WF Nieuws

Drugsgebruik onder jongeren Medemblik schrikbarend hoog.

MEDEMBLIK – In de periode tussen 1 januari 2019 en 31 augustus 2019 hebben wij onder 550 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 30 jaar een onderzoek gehouden naar het drugsgebruik onder deze groep jongeren.

In elke kern van de gemeente Medemblik werd gesproken met deze groep jongeren maar ook met oudere inwoners van deze kernen. Het onderzoek werd niet alleen gehouden tijdens evenementen maar ook gewoon op de zaterdagavond en op andere dagen van de week. De plaatsten waar de jongeren onze vragen kregen voorgeschoteld waren de winkelcentra in de gemeente Medemblik, de winkelstraten maar ook gewoon spontaan op de openbare weg.

In totaal werden ruim 700 jongeren vragen gesteld van deze 700 werkten 550 jongeren tussen de 21 en 30 jaar mee. 174 ouderen werkten ook mee aan het onderzoek maar niet als drugsgebruikers maar als omwonenden van plaatsen waar veel in drugs wordt gehandeld.

De meest gebruikte drugs onder de jongeren die wij hebben gesproken staat cocaïne op de eerste plaats, direct gevolgd door GHB en XTC.  Lachgas neemt een grote vlucht bij de jongeren maar die hebben wij niet meegenomen omdat lachgas geen verboden verslavend middel is.

  • Op de vraag ‘gebruiken jullie drugs’ werd als volgt gereageerd : In de groep jongeren tussen 12 en 16 jaar zijn 61 reacties binnengekomen, 89% zegt geen drugs te gebruiken, 9% zegt soms een joint te roken, 2% zegt regelmatig een joint te roken
    – In de groep jongeren tussen 16 en 21 jaar zegt 45% geen drugs te gebruiken, zegt 35% soms drugs te gebruiken variërend van wiet, cocaïne maar ook heroïne en GHB. 11% zegt regelmatig drugs te gebruiken en dan vooral cocaïne en GHB, 9% zegt wekelijks, vooral in de weekenden drugs te gebruiken.
    – In de groep vanaf 21 t/m 30 jaar zegt 75% geen drugs te gebruiken, zegt 12% regelmatig drugs te gebruiken en 13% vaak, vooral in de weekenden, drugs te gebruiken.

De stad Medemblik wordt door verreweg de meeste ondervraagden genoemd als plaats waar zij de drugs kopen. Opvallend is de toename van mensen van ‘buiten’ de gemeente Medemblik die naar de stad komen om daar drugs te kopen.

Onder de inwoners van de gemeente Medemblik stelden wij de volgende 2 vragen:

  1. Heeft u overlast van de drugsgebruikers
  2. Wat moet de gemeente Medemblik doen om dit in te dammen

Dat dit probleem aangepakt moet worden, is duidelijk.

Politiewoordvoerder Wendy Boudewijn

De overgrote meerderheid van de ondervraagden, 174 mensen, zeggen soms wel eens last te hebben van de drugsgebruikers en de rommel die zij achterlaten. Ook vinden zij dat de gemeente Medemblik veel vaker de Boa’s ’s avonds en in de nachten moeten laten rijden en dan specifiek de plekken waar veel gehandeld wordt in de gaten moeten houden.

Reacties politiek

In een reactie op ons onderzoek zegt Anneke van der Geest van PW2010: ,, Het is jammer dat lachgas niet is meegenomen, maar dat is inderdaad voor de wet geen drug. Dat zou het lage percentage van jongeren tot 16 jaar kunnen verklaren, dat drugs gebruikt. Degenen, die zeggen regelmatig te gebruiken, zouden bewust gemaakt moeten worden van de gevolgen en zeker in de groep van 16- 21 jarigen. 

Om overlast te voorkomen, zou er zeker in de weekends meer gecontroleerd kunnen worden op de plaatsen, waar wordt gedeald. Helaas is het nog altijd zo, dat je er met het oppakken van dealers niet bent. Zij zijn slechts een radartje in een keten.

Voorlichting in het onderwijs is nodig en liefst zo jong mogelijk, waarbij ook de ouders worden betrokken. Hierin kunnen de gevolgen voor de ontwikkeling van het brein en in het sociaal verkeer ook duidelijk worden gemaakt. Daarnaast zouden er meer straatwerkers/ jongerenwerkers ingezet kunnen worden.

We zien nu dat de handel in drugs de rechtstaat ondermijnt. Wat mij betreft zou het legaliseren van softdrugs een deel van de oplossing zijn.

Mark Raat van de VVD zegt over het onderzoek: “De VVD ziet dat de enquête ongeveer dezelfde cijfers laat zien als het rapport van NIX18 van vorig jaar. Het drugsgebruik is zorgwekkend, die signalen zijn al geruime tijd bekend. De VVD heeft altijd gepleit voor harder aanpakken van drugscriminaliteit en wil vooral voorkomen dat drugsgebruik als iets ‘normaals’ wordt gezien. Wij steunden daarom ook het CDA bij hun plan om een lachgasverbod in de lokale regels (APV) op te nemen. Bij de burgemeester dringt de VVD aan op extra handhaving.”

Siem Zeilemaker van Progressief Westfriesland is geschrokken van de uitkomst van het onderzoek:,,Wij zijn erg geschrokken van de genoemde percentages. Met name in de leeftijd van 16-21 jaar is het opvallend dat 55% van de ondervraagden aangeeft drugs te gebruiken en 20% dat regelmatig doet. Vanaf 21 jaar lijkt het te minderen, maar is het aantal regelmatige gebruikers 25%.

Hiermee wordt bevestigd dat het gebruik groot is en, gezien de reactie van de politie, de controle ongeveer 0.

Blowen en af en toe een xtc pilletje zijn dan nog redelijk onschuldig, zeker vergeleken met het het Westfriese alcoholgebruik, maar GHB, cocaïne en zelfs heroïne zijn dat natuurlijk niet.

Vaak hoor je dat cocaïne in de Medemblikker uitgaanswereld heel makkelijk verkrijgbaar is en dat moet wat PWF betreft keihard worden aangepakt. Zo ook de dealers die op diverse plekken, voor iedereen zichtbaar, af en aan rijden.

Vaak gewone jongens die “wat bijverdienen”, maar ze doen dit wel voor de echte criminelen. En waar dat toe kan leiden hebben we de afgelopen dagen kunnen zien.

PWF geeft al jaren aan dat het schandalig is dat we veel te weinig agenten op straat hebben. Natuurlijk is dat een landelijk probleem, maar moeten we ons daar dan maar bij neerleggen?

Yannick Nijsingh(D66) dringt vooral aan op preventie en voorlichting aan ouders: ,,De resultaten uit het onderzoek tonen aan dat er, zoals bekend, onder jongeren in de gemeente drugs worden gebruikt. De cijfers komen redelijk overeen met de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd. Wij hebben samen met andere partijen ons de afgelopen jaren ingezet voor meer preventie en voorlichting aan jongeren en hun ouders over drugsgebruik. Dit heeft geleid tot verschillende bijeenkomsten en beleid dat aansluit bij de leefwereld van jongeren. Hier willen wij ook de komende jaren blijvende aandacht voor om drugs misbruik onder jongeren terug te dringen.”

Voor Claudia Selders-Kroezen (CDA) is het overduidelijk dat er harder moet worden opgetreden: ,,Het is zorgelijk dat vanuit het “Onderzoek drugsgebruik jongeren gemeente Medemblik” van Medemblik Actueel naar voren komt dat de stad Medemblik in gemeente Medemblik ‘the place to be’ lijkt te zijn voor zowel dealers als gebruikers. Wat ons betreft willen we zéker niet dat Medemblik hierom bekend staat.

Dealen op de parkeerplaats bij De Muiter vinden we onacceptabel. Wij willen juist voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen drugs gaan gebruiken en willen handel/gebruik in de buurt van met name scholen voorkomen. Zichtbaarheid van wijkagenten en BOA’s kunnen een belangrijke preventieve werking hebben. Wat het CDA betreft mag er door handhavers meer aandacht gegeven worden aan locaties of situaties waar je een ‘niet pluis gevoel’ van krijgt. Dat kan overlast voorkomen en de drempel om te gaan gebruiken verhogen. We hopen dat er daardoor minder jongeren gaan experimenteren met (een combinatie van) drugs en dat het regelmatig gebruik ervan daalt.

André Meester van BAMM ziet maar weinig veranderen de afgelopen 20 jaar: ,,Er zal weinig veranderen, 20 jaar terug kon je al pilletjes, cocaïne, hasj en noem maar op krijgen en vandaag de dag is dat niet anders en gaat over 20 jaar ook niet veranderen, want de overheid kijkt gewoon de andere kant op.

En tegenwoordig is alles omgedraaid, de kinderen zijn op de scholen de baas, en de criminelen regeren op de straat, agenten en boa’s kijken de andere kant op want die willen geen conflict met hun meerderen en de korpschef is meer met z’n salaris bezig dan met het welzijn van z’n personeel.

En dan de politiek, een voorbeeld, op een terras mag je geen sigaret meer roken en in Amsterdam heb je op elke hoek wel een coffeeshop waar de rookwolken je tegemoet komen…….! En van wie zijn die coffeeshops, juist vul maar in!

Luiten Plekker (GemeenteBelangen) zegt over het onderzoek: ‘Helaas wordt in elke leeftijdsgroep drugs gebruikt, waarbij wij de mate van gebruik in de jongste twee groepen zeer verontrustend vinden. Alleen dit al nodigt uit tot nader en breder, grootschalig onderzoek.’

De resultaten van een dergelijk onderzoek kunnen dan vergeleken worden met de uitkomsten van het grootschalige onderzoek van het GGD Hollands Kroon naar de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar (afronding september 2019).  Op dat moment zijn diepgaande conclusies te trekken.

Het onderzoek geeft wel aanleiding om mogelijk vragen te stellen op inhoud en op het gevoerde drugsbeleid binnen de gemeente. Als basis is er al gestart met het project Alcohol en Drugs in Westfriesland en de gerichtere inzet van BOA’s.

Ook Silva Visser (CU) blijft hameren op voorlichting en veel in gesprek blijven met de jongeren en ouders: ,,Tekort aan politie geeft drugsgebruik vrij spel. Dat blijkt het rapport ”Onderzoek drugsgebruik bij jongeren”.  BOA’s extra inzetten is een optie maar geen structurele. De plekken, kentekens en waarschijnlijk de namen van de dealers zijn bekend. Al jaren terug hebben ook inwoners in Andijk de kentekens en de tijden al doorgegeven aan de politie maar daar wordt niet op gehandeld. Het zou jammer zijn als Medemblik bekend komt te staan als “drugsplaats”. Er is maar 1 manier om dit de kop in te drukken. Hard aanpakken en hard bestraffen. Dat kan betekenen dat Medemblik voor een periode extra inzet moet leveren. Ook camera’s ophangen op deze plekken voor bewijsvoering kan preventief werken. Maar het allerbelangrijkste is de mentaliteit veranderen om mensen van de drugs af te houden of te laten stoppen. Ook dat betreft een taak van de gemeente. Voorlichting en veel in gesprek.

De gemeente Medemblik komt later vandaag met een verklaring..

Politie: Het is een landelijk issue

In een reactie op het onderzoek zegt Wendy Boudewijn, woordvoerder van de politie Noord-Holland: ,, Dat het drugsgebruik onder de jongeren de laatste jaren is toegenomen, is bij de politie bekend. Dit is echter niet alleen in Medemblik het geval, maar een landelijk issue.

Ook is de politie op de hoogte dat er een toename is aan personen die handelen in verdovende middelen en hier zet de politie wel degelijk op in. Het probleem is alleen niet opgelost als enkele dealers van straat worden gehaald. Daar staat namelijk tegenover dat andere handelaren hun kans dan schoon zien en de buurt “overnemen”. Dat dit probleem aangepakt moet worden, is duidelijk. Maar dat is niet alleen een taak van de politie maar daarvoor zal nog meer integraal de samenwerking opgezocht moeten worden.  

De politie zal altijd inzetten op meldingen van drugsoverlast, maar wij vragen daarbij zeker de hulp van de burger. Wij vragen de burger te bellen met 0900-8844 of 112 als zij getuige zijn van een verdachte situatie op het gebied van drugs(dealen). Waarom wij mensen vragen om kentekens en tijdstippen te noteren, is dat de politie niet 24/7 in een bepaald gebied kan surveilleren. Daarom doen wij dit beroep op onze belangrijkste ketenpartner; de burger (de ogen en oren van de buurt). Dit heeft niets te maken met het verschuiven van het probleem naar inwoners, maar juist de hulp inschakelen van inwoners om dit probleem gezamenlijk aan te pakken” 

Later deze maand komt de GGD samen met de gemeente Medemblik met de resultaten van een eigen onderzoek naar het drugsgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord.

Tips?

Reageer op dit onderwerp