WF Nieuws

College Heerhugowaard stuurt begroting 2020 naar de gemeenteraad

HEERHUGOWAARD – Het college heeft de begroting 2020 vastgesteld en naar de raad gestuurd. Die bespreekt hem op maandag 4 november.

De rode draad van de begroting is ‘Faciliterend voor het geluk van onze inwoners’. Dat betekent dat de gemeente investeert in een sterke, duurzame, leefbare en vitale samenleving. Een samenleving waarbinnen zij verantwoordelijkheid geeft aan inwoners, ondernemers, instellingen en maatschappelijke organisaties en zelf verantwoordelijkheid neemt waar nodig.

De begroting 2020 is sluitend: dat betekent dat tegenover de uitgaven (ruim 166 miljoen euro) ook voldoende inkomsten zijn. De belangrijkste inkomstenbron is de uitkering uit het Gemeentefonds: 89 miljoen euro.

De gemeentelijke belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, rioolbelasting en onroerend zaakbelasting vormen maar een gering deel van de inkomsten: 24 miljoen euro. De hoogte van de lokale belastingen worden in december vastgesteld.

In de begroting wordt in negen programma’s beschreven wat de beleidsvoornemens zijn. De begroting 2020 staat op de website van de gemeente: www.heerhugowaard.nl.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp