WF Nieuws

Foto: GoogleMaps

Maak bereikbaarheid Corridor Amsterdam-Hoorn op lange termijn inzichtelijk

HOORN – Het milieueffectrapport laat zien dat de onderzochte maatregelenpakketten de bereikbaarheidsproblemen in de Corridor Amsterdam-Hoorn voor de korte termijn bijna oplossen. Niet is bekeken of dit ook voor de lange termijn zo is. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). De minister heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

De Commissie adviseert om te laten zien of het voorkeursalternatief de bereikbaarheidsproblemen ook voor de langere termijn oplost. Een aantal ontwikkelingen is nog onzeker, zoals de verbinding tussen de A8-A9 en MAAK-Zaanstad. Door deze ontwikkelingen kan het op termijn moeilijker worden de bereikbaarheidsproblemen op te lossen.

Met de aanvullende informatie kan de minister het milieubelang volwaardig meewegen in haar beslissing over het voorkeursalternatief.

Tips?

Reageer op dit onderwerp