WF Nieuws

HOP wil aanpak overlast Kersenboogerd: ‘huisjesmelkers kopen alles op’

HOORN – Robert Vinkenborg van de Hoornse Onafhankelijke Partij trekt aan de bel voor de Kersenboogerd waar meer en meer het gevoel van veiligheid plaatsmaakt voor onveiligheid. De oorzaak ligt volgens Vinkenborg door de komst van nieuwkomers en arbeidsmigranten.

HOP krijgt berichten van bewoners van de kwetsbare Vogelbuurt dat huizen die daar te koop staan tegen prijzen boven de de vraagprijs worden gekocht door huisjesmelkers om ze daarna te verhuren aan vooral arbeidsmigranten.

Vinkenborg zegt in een schrijven aan het college dat hij wel begrijpt dat mensen die van elders komen ook moeten wonen maar het delen van woningen zorgt voor overlast en daarom trekken de bewoners van de Vogelbuurt bij HOP de bel.

Vinkenborg zet ook vraagtekens bij de verhuur van deze woningen aan arbeidsmigranten, volgens Vinkenborg is de kans groot dat deze groep mensen wordt uitgebuit door huisjesmelkers en is het ook nog maar de vraag of de woonomstandigheden wel voldoen aan de normale normen van leefbaarheid zoals die in Nederland normaal is.

Vinkenborg wijst op andere gemeenten die al vergaande maatregelen hebben genomen of nemen om deze uitwassen tegen te gaan, zo kent Amsterdam een vergunningsstelsel voor verhuurders van kamers.

Namens HOP heeft Vinkenborg een vijftal vragen gesteld aan het college:

  1. Is het u bekend dat in Hoorn woningen gekocht worden om kamers te verhuren aan arbeidsmigranten of anderen?
  2. Zo ja, leidt dat volgens u tot overlast in wijken zoals de HOP dit ziet gebeuren in de Kersenboogerd?
  3. Stelt de gemeente op dit moment al regels aan het verhuren van kamers?
  4. Is het voor de gemeente mogelijk ongewenste effecten als overlast, verloedering en verzwakking van kwetsbare wijken tegen te gaan?
  5. Wat ziet u aan mogelijke maatregelen samen met politie/de woningcorporatie om aan deze overlastproblematiek iets structureels te gaan doen, eerst en vooral in het centrumgebied van de KB?

Het college heeft 14 dagen om de vragen te beantwoorden

Tips?

Reageer op dit onderwerp