WF Nieuws

Alliantie Markermeerdijken start voorbereiding werkzaamheden

HOORN – De Alliantie Markermeerdijken start medio septemer met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de oeverdijk bij Hoorn en Scharwoude.

Het opspuiten van de oeverdijk start begin oktober. De werkzaamheden worden vanaf het water verricht. Ook wordt ruim negentig procent van het benodigde materiaal over het water aangevoerd. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving beperkt. De werkzaamheden hebben wel invloed op de bereikbaarheid en toegankelijkheid van recreatievoorzieningen.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden ten behoeve van de oeverdijk leiden vooralsnog niet tot wegafsluitingen. Het voetpad dat van de schouwburg naar het strand Zon en Vreugd loopt is vanaf het voorjaar van 2020 (maart/april) niet langer bereikbaar. Voetgangers kunnen hun weg vervolgen over het pad langs de speelweide en over de bovenkant van de bestaande dijk. De speelweide wordt dan afgesloten met bouwhekken.

Verboden om te zwemmen en varen

Tijdens de aanleg van de oeverdijk is het werkterrein verboden gebied voor onbevoegden. Aan de waterzijde wordt het werkterrein afgezet met betonning met een rood-wit-rood stopteken. Het is verboden om binnen de betonning te varen of te zwemmen. Ook aan de kant wordt het bouwterrein gemarkeerd door borden langs het traject van de oeverdijk.

Strandjes

Eind september worden alle strandjes vanaf de schouwburg tot aan gemaal Westerkogge afgesloten. Het is hier dan niet langer mogelijk om te zwemmen in verband met de aanleg van de oeverdijk. Het steigertje aan de Westerdijk blijft toegankelijk voor zwemrecreanten. Het zwemgebied begrenst de Alliantie Markermeerdijken met een ballenlijn t.b.v. de veiligheid. De ballenlijn blijft liggen tot aan de start van de uitvoering van de dijkversterking van de schouwburg tot het Visserseiland.

Voorjaar 2020

In het voorjaar van 2020 start tevens de aanleg van de oeverdijk ten zuiden van gemaal Westerkogge. Ook de strandjes vanaf gemaal Westerkogge tot de Bedijkte Waal in Schardam worden dan afgesloten voor zwemrecreatie. Het badhuis op het voorland zal worden afgesloten met bouwhekken in verband met de nabijheid van de werkzaamheden. Daar waar de oeverdijk tijdelijk het voorland raakt of aansluit op de bestaande dijk (dit is bij de strekdammen bij de speelweide, de schouwburg in Hoorn, gemaal Westerkogge en de Bedijkte Waal in Schardam), wordt het werkterrein afgezet met bouwhekken/afrastering. Meer informatie over de oeverdijk is te vinden op vindt u op www.markermeerdijken.nl.

Stadsstrand Hoorn

De oeverdijk vormt de basis voor het toekomstige stadsstrand van Hoorn. Nadat de Alliantie Markermeerdijken de oeverdijk heeft aangelegd,  start  de gemeente Hoorn met de aanleg van een groot stadsstrand op de oeverdijk van de schouwburg tot aan de Galgenbocht.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp