WF Nieuws

Hoornse ondernemers lijden schade door invoering toeristenbelasting

HOORN – Afgelopen mei heeft de gemeenteraad van Hoorn besloten om toeristenbelasting te gaan invoeren, de toeristenbelasting moest al op 1 juni ingaan en ondanks het  krappe tijdsbestek is het toch ingevoerd.

Nu blijkt dat er toch diverse ondernemers in Hoorn schade hebben opgelopen door deze handelswijze van de gemeente Hoorn. Menno Jas van De Realistische Partij en Aart Ruppert van VOC Hoorn willen van het college opheldering over de gang van zaken en hebben vragen gesteld aan het college:

  1. Bent het met ons eens dat de wijze van invoering van de toeristenbelasting, los van het door u in de raadsvergadering gestelde, niet goed is gegaan? Zo nee, waarom niet?
  2. Wanneer en hoe heeft u de ondernemers in Hoorn geïnformeerd over de daadwerkelijke invoering van de toeristenbelasting. Graag hiervan de correspondentie.
  3. Uw schriftelijke beantwoording van 21 juni 2019 naar aanleiding van mondelinge vragen ten tijde van de raadsvergadering de dato 6 juni hebben des te meer onduidelijkheid veroorzaakt. Wij ontvangen daarom ten aanzien van de toeristenbelasting van u graag alle correspondentie die vanuit de gemeente naar ondernemers uit is gegaan.
  4. Is er een loket waar ondernemers die schade hebben opgelopen zich kunnen melden? Zo nee, bent u bereid een gemeenteloket te realiseren waar ondernemers die door de wijze van invoering van de toeristenbelasting zich kunnen melden als er sprake is van schade? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om ondernemers die aantoonbaar schade hebben opgelopen door de wijze van invoering van de toeristenbelasting schadeloos te stellen? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft 2 weken om te reageren op deze vragen

Tips?

Reageer op dit onderwerp