WF Nieuws
Drechterland

CDA Drechterland wil voorrang eigen inwoners bij toewijzen kavels/woningen

DRECHTERLAND – CDA Drechterland wil doorstroming in de lokale woningmarkt. Door bij uitbreidingsplannen van Drechterland de inwoners van Drechterland als eerste woningen te gunnen, ontstaan er kansen voor anderen om zich te vestigen in Drechterland, dan wel hier te blijven wonen.

Voorbeeld Medemblik volgen

Het CDA Drechterland wijst op de manier van werken van de gemeente Medemblik bij het gunnen van kavels/woningen. In de gemeente Medemblik krijgen de inwoners van de kern waar deze woningen komen voorrang voor de overige inwoners van de gemeente Medemblik, die op hun beurt weer voorrang hebben op mensen van buiten de gemeente Medemblik.

Drechterland moet Medemblik volgen

Het CDA wil dat Drechterland de werkwijze van Medemblik gaat volgen bij het toewijzen van kavels/woningen en vraagt het college om een reactie over deze werkwijze. Maar ook wil het CDA weten waarom dit wel in een kern als Nibbixwoud mogelijk is, waar kandidaten uit Nibbixwoud als eerste de kans krijgen en dan pas de overige inwoners uit de gemeente Medemblik en als laatste de overige gegadigden en dit niet mogelijk is in Drechterland.

Het CDA vraagt zich dan ook af in hoeverre de Westfriese huisvestingsverordening richtlijnen biedt.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp