WF Nieuws

Fractie Tonnaer voorziet ernstige hinder bij aanleg Stadsstrand Grote Waal Hoorn

HOORN – Iedereen is wel op de hoogte van het debacle bij de Houtribdijk en de vele afsluitingen omdat door de wind zand op de weg wordt geblazen, zand afkomstig van de dijkversterking die Rijkswaterstaat heeft aangelegd om de Houtribdijk ook in de toekomst veilig te houden.

Fractie Tonnaer houdt er rekening mee dat door de aanleg van de Vooroever met stadsstrand bij de Grote Waal, net als bij de Houtribdijk, stuifzand voor ernstige hinder zal zorgen en zal leiden tot tijdelijke afsluiting van de Westerdijk. Daarom Fractie Tonnaer dat tijdens de aanleg van de vooroever het strand zodanig wordt ingericht dat stuifzand nauwelijks voorkomt en afsluiting van de Westerdijk niet nodig is. Het plaatsen van stuifschermen en het storten van grond over het zand vinden wij als bestrijding van stuifzand niet gewenst. Fractie Tonnaer vertrouwt erop dat rekening wordt gehouden met de ervaringen die zijn opgedaan bij de aanleg van de vooroevers aan de Houtribdijk.

Marieke Rijk en Onno Egtberts van de Fractie Tonnaer willen nu dat het college bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier/Alliantie Markermeer er op gaan gaat dringen dat bij de aanleg van de Vooroever en de inrichting van het Stadsstrand stuifzand zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Maar ook willen beide fractieleden weten wie verantwoordelijk is voor het Stadsstrand, is dat de gemeente Hoorn, het Hoogheemraadschap in combinatie met de Alliantie of het Recreatieschap als toekomstige beheerder van het stadsstrand, dit voor het eventueel verwijderen van het stuifzand op de rijweg en het tijdelijk afsluiten van de Westerdijk.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp