WF Nieuws

Spitsstrook A7 enkel tussen Hoorn en afslag Avenhorn

MEDEMBLIK – Rijkswaterstaat is niet van plan om de spitsstroken die tussen Hoorn-Noord en de afslag Avenhorn komen te verlengen tot aan Purmerend. Rijkswaterstaat baseert zich op verkeerstellingen uit 2017 waaruit blijkt dat na de afslag Avenhorn en een afname is van het aantal motorvoertuigen.

Uit verkeerstellingen uit 2017 is op het traject Hoorn – Avenhorn nog sprake van circa 77.600 motorvoertuigen per etmaal, na de aansluiting Avenhorn daalt dit naar circa 65.100 motorvoertuigen per etmaal. Verkeersprognoses voor 2030 uitgevoerd in het kader van de MIRT-verkenning CAH, waarbij ook rekening is gehouden met de opening van de Westfrisiaweg, laten vergelijkbare verhoudingen zien.

A7 deels op de schop, extra spitsstroken

In een reactie op vragen van Tom Beuker (PvdA) zegt het college: ,,De filevorming op het traject Avenhorn – Purmerend Noord is nu merendeels terugslag als gevolg van filevorming op de A7 ter hoogte van Purmerend. Met het verbreden van de A7 van 2 naar 3 rijstroken vanaf Purmerend Noord richting Zaandam zal deze fileterugslag grotendeels worden opgelost. Met het verruimen van de capaciteit van de A7 bij zowel Hoorn als Purmerend neemt echter de verkeersintensiteit op het tussenliggend traject Avenhorn – Purmerend Noord wel toe. Alhoewel deze toename niet leidt tot een directe noodzaak voor een wegaanpassing blijft er wel risico op filevorming. De reistijd op het totale traject Hoorn – Amsterdam en v.v. neemt echter wel af.

Over de aanpassing van de A7 tussen Hoorn-Noord/afslag Avenhorn en Purmerend-Noord/Wormerveer komen in juli 3 informatieavonden:

  • dinsdag 2 juli 2019 (19.00 – 21.00 uur), locatie Waterland (Fort Resort Beemster, Nekkerweg 24, Zuidoostbeemster);
  • woensdag 3 juli 2019 (19.00 – 21.00 uur), locatie Zaanstreek (Inntel hotel, Provincialeweg 102, Zaandam);
  • donderdag 4 juli van 2019 (19.00 – 21.00 uur), locatie West Friesland (Schouwburg en Congrescentrum Het Park, Westerdijk 4, Hoorn).

De gemeente Medemblik ziet er geen heil in om samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen een actieve lobby op te starten om alsnog de spitsstrook te verlengen en het OV netwerk te versterken. Hiervoor zou volgens Tom Beuker Medemblik zelf een onderzoek moeten laten doen naar de kosten/baten.

Tips?

Reageer op dit onderwerp