WF Nieuws

De gemeentewerf in Obdam (Foto: Googlemaps)

Koggenland wil betere huisvesting buitendienst

KOGGENLAND – Sinds de fusie van Koggenland is er maar weinig veranderd aan de organisatie van de buitendienst van de gemeente Koggenland. De buitendienst moet werken vanuit twee gemeentewerven en heeft ook nog twee opslagdepots. Daarbij zijn beide gemeentewerven verouderd en zijn ze te klein en voldoen niet meer aan de huidige eisen.

Het college van Koggenland wil nu laten onderzoeken wat de beste oplossing is, nieuwbouw of het opknappen van de oude gebouwen omdat beide gemeentewerven aan groot onderhoud toe zijn. Het college maar ook de buitendienst en het cluster Vastgoed hebben een voorkeur voor nieuwbouw omdat er dan gelijk aan de duurzaamheidsdoelstellingen kan worden voldaan.

Mocht het onderzoek uitwijzen dat nieuwbouw beter is dan grootscheepse opknapbeurt voor beide gemeentewerven dan zal het college met een raadsvoorstel richting de gemeenteraad van Koggenland komen.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@wfnieuws.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp