WF Nieuws

Parkeergarage ’t Jeudje Hoorn is zo lek als een zeef

HOORN – Vanaf dag 1 blijkt de parkeergarage aan ’t Jeudje in Hoorn meer op een zeef te lijken dan op een parkeergarage. De parkeergarage is gebouwd in opdracht van de Woninstichting Hoorn en Zeeman Vastgoed maar na de voltooien overgedragen aan de gemeente Hoorn. Al meerdere malen hebben de diverse politieke fracties in Hoorn aan de bel getrokken bij het college over de problemen met de parkeergarage maar op een enkel onderzoek in 2013 na, zijn er verder geen acties ondernomen door de gemeente Hoorn.

Het onderzoek uit 2013 door Royal Haskoning DHV Nederland BV wees uit dat het pand op vele plaatsen lekkages vertoond, op sommige plekken zelfs ernstige lekkages, foto’s die zijn gemaakt ondersteunen dit, deze lekkages veroorzaken veel schade.

Onno Egberts van de Fractie Tonnaer zegt: ,,Onze fractie heeft al meerdere malen ( 20-07-2015 en 18-09-2017) de situatie rondom de parkeergarage “’t Jeudje” onder de aandacht gebracht. We hebben onder meer aangedrongen Stichting ’t Jeudje/Terra Marique aansprakelijk te stellen voor de blijvende lekkage en de bouwkundige gebreken. De permanente lekkage wordt volgens onze informatie veroorzaakt door te dunne wanden en omdat geen gebruik is gemaakt van kimband. De constructieve naad in de wanden en vloeren laat vocht door.

Ook hebben we aangedrongen op spoedige reparatie van het glazen trappenhuis bij het Jeudje ter hoogte van de Turfhavenbrug wat door constructiefouten tijdens de bouw eveneens lek is. Ongeveer ¾ jaar geleden is het trappenhuis alsnog met succes hersteld. Ons bereiken nog steeds diverse vragen en opmerkingen van verontruste bewoners boven de parkeergarage. Recent hebben we vernomen dat het college al sinds 2 oktober 2018 beschikt over de Oplegnotitie inspectierapport Inprevo.

In dit rapport staan een drietal verbeteradviezen:

  1. herstellen van de doorvoeringen in de plafondconstructie, draaiende constructieonderdelen aanvullende beveilingen tegen doorlaten van koude rook
  2. brandmeld- en rookbeheersingsinstallatie certificeren
  3. -vervangen van spiegeldraadglas voor brandwerende beglazing

De fractie heef met eigen ogen geconstaterd dat de parkeergarage voor diverse andere zaken wordt gebruikt, zo zou er een sportschool de garage incidenteel gebruiken om met een groep van 40 personen sportoefeningen te doen, hangjongeren gebruiken de garage en staan er permanent auto’s waaronder oldtimers gestald.

Onne Egberts wil nu van het college wel eens weten wanneer het college de drie adviezen gaat uitvoeren, maar ook wanneer de aanhoudende lekkage wordt verholpen en hoe groot de schade aan het pand ondertussen is. Verder wil Onne Egberts dat er handelend gaat worden opgetreden tegen het onrechtmatig gebruik van de parkeergarage door de sportschool, hanggroepen en permanente parkeerders.

Tips?

 

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@wfnieuws.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp