WF Nieuws

Heerhugowaard en Langedijk schuiven besluit herindelingsontwerp voor zich uit

HEERHUGOWAAR/LANGEDIJK – In het proces naar een bestuurlijke fusie met Langedijk was de planning dat de gemeenteraden van beide gemeenten op 10 juli het herindelingsontwerp zouden vaststellen. Deze datum is verschoven tot na de zomervakantie.

De reden daarvoor is dat de colleges van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben besloten aanvullende informatie te verzamelen in de vorm van een representatieve meting in de dorpskernen Sint Pancras en Koedijk. De colleges laten begin juni onderzoeken in hoeverre de geluiden die door aanwezigen in Sint Pancras en Koedijk, tijdens de consultatieronde zijn geuit over een aansluiting bij Alkmaar, overeenkomen met de mening van alle inwoners van deze kernen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau is gevraagd de representatieve meting uit te voeren.

De resultaten van deze meting zijn een belangrijke informatiebron voor het herindelingsontwerp. Dat herindelingsontwerp kan daarom pas afgerond worden als de resultaten van de meting bekend zijn, naar verwachting in de laatste week van juni. Het ontwerp zal dan nog wel voor het zomerreces klaar zijn en aan de gemeenteraden worden aangeboden, maar het besluit wordt pas in september genomen. Net als in de oorspronkelijke planning wordt een ruime periode genomen om het herindelingsontwerp ter inzage te leggen. Na besluitvorming hebben inwoners, organisaties, ondernemers en andere partijen nog tot in november de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze is een officiële schriftelijke reactie op wat er in het herindelingsontwerp geschreven staat.

Meer informatie over de fusie en het proces is te vinden op de pagina Langedijk & Heerhugowaard gaan samen.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@wfnieuws.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat. De redactie zal er dan mee aan de slag gaan. Let op, de foto moet een eigen foto zijn anders wordt deze niet geplaatst

Reageer op dit onderwerp