Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt eigen brandweerschool op

NOORD-HOLLAND NOORD – De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord komt met plannen om een eigen brandweerschool in Noord-Holland op te richten. Doel van de brandweerschool is het verbeteren van het brandweeronderwijs, dit naar aanleiding van ongelukken waarbij brandweermensen om het leven zijn gekomen, zoals bij De Punt.

In 2012 hebben het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de vakbonden, brandweer Nederland, bestuur van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, bestuur van het Nederland Bureau brandweerexamens, de VNG en het Veiligheidsberaad besloten het convenant Versterking Brandweeronderwijs op te stellen.

Een belangrijk speerpunt is de vervanging van de opleidingsafdelingen per regio door ene klein aantal decentrale opleidingsinstituten voor de brandweer om zo de noodzakelijke kwaliteitsslag te kunnen maken en ruimte te bieden voor de gewenste innovatie rond leren en evalueren. De regio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland werken al op veel fronten samen en hebben daarom de handschoen opgepakt en besloten een eigen brandweerschool op te richten.

De veiligheidsregio gaat de plannen binnenkort voorleggen aan de gemeenteraden van de 3 meewerkende regio’s in Noord-Holland.

[signoff]