Ruim 26.000 leerlingen kregen les over water en klimaat

MEDEMBLIK – In 2018 volgden ruim 26.000 leerlingen een HHNK-educatieprogramma. in 2017 waren dat er nog zo’n 6.000 minder. Deze stijging komt door samenwerkingen zoals met het Zuiderzeemuseum, de Helderse Vallei en Kaap Skil, en nieuwe lesprogramma’s zoals het Waterheldenavontuur.

Wij vinden het belangrijk om de lesprogramma’s goed te laten aansluiten op de behoeften en wensen van scholen en leerlingen. Het thema water speelt een belangrijke rol bij klimaatverandering. Een thema dat volop in de belangstelling staat. Dat merken we aan de toenemende vraag naar dergelijke educatieve programma’s, die we aanbieden aan leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool tot en met studenten hbo of wo en alles wat daartussen zit.

Juist deze generatie krijgt te maken met de impact van klimaatverandering in hun leefomgeving. Zeespiegelstijging, bodemdaling, droogte en wateroverlast, het raakt hen allemaal. Wij zijn dagelijks met deze onderwerpen aan het werk. Het belangrijkste doel van de lesprogramma’s is om het waterbewustzijn op een aansprekende manier te verhogen en leerlingen handelingsperspectief te bieden om zelf ook een steentje bij te dragen aan een klimaatbestendig leefgebied.

Stijging

De nieuwe lesmodule ‘Waterheldenavontuur’ is in de tweede helft van 2018 al door ruim duizend kinderen gevolgd. Tijdens deze les krijgen de kinderen door middel van spel, VR-bril met dronebeelden en een radarspel, les over het drooghouden van Noord-Holland. Scholen zijn hierin geïnteresseerd omdat deze lesmodule aansluit bij het hedendaagse onderwijs. Ook zijn er vorig jaar meer rondleidingen geboekt op onze rioolwaterzuiveringen door scholen. De samenwerkingen met het Zuiderzeemuseum, Kaap Skil op Texel en MAK Blokweer in Hoorn zijn medeverantwoordelijk voor de stijging van het aantal leerlingen. De tentoonstellingen daar trokken meer bezoekers. Het aantal gastlessen is gelijk gebleven.

Opvallende trend

Meer leerlingen hebben afgelopen jaar intensievere programma’s gevolgd. Dit zijn medium (twee tot acht lesuren) en full programma’s (meer dan acht lesuren). Langlopende bestaande programma’s werden minder vaak geboekt. Ook zien we dat er meer vraag komt uit de techniekwereld en bereiken we vaker studenten via lunchlezingen of verdiepende watergerelateerde excursies.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp