seniorenwoningen medemblik

Woonmatch Westfriesland wil onderzoek naar verdeling sociale huurwoningen

WEST-FRIESLAND – Het is algemeen bekend dat er een groot tekort is aan sociale huurwoningen in West-Friesland. Toch gaat Woonmatch West-Friesland op onderzoek uit of er op korte termijn een verandering kan komen in de manier waarop woningen worden toegewezen. Als je in West-Friesland woont en in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning, moet je je inschrijven bij Woonmatch West-Friesland. Op dit moment staan er duizenden mensen ingeschreven die zoeken naar een huis, meldt NH Nieuws Er is nog altijd veel discussie over de wijze waarop sociale huurwoningen worden verdeeld. Woonmatch heeft hier zelf ook ideeën hoe de huidige gang van zaken kan worden aangepast. Albert Gieling van Woonmatch vertelt dat, voordat ze veranderingen willen doorvoeren, ze eerst op onderzoek uitgaan of dit wel klopt en aansluit op de echte behoeftes van al die woningzoekers. Zij zullen tot 7 april ondervraagd worden met een enquête. Meerdere stromingen Woonmatch geeft als voorbeeld om volgend jaar met meer loketten en lijsten te gaan werken. “Je kunt je nu maar via één loket aanmelden en zien welke woningen er beschikbaar zijn. Misschien is het slim om er meerdere aan te maken. Een loket voor reguliere woningzoekers, één voor urgentie en één voor bijvoorbeeld senioren. Elke stroming krijgt dan een passend percentage van de beschikbare woningen, zodat er altijd doorstroming is.” Kritiek op urgentie-regeling Er is met name discussie over de huidige manier waarop iemand urgentie krijgt op een huis. Dit lukt zelden binnen de ‘afgesproken’ vier maanden, wat soms een schrijnende situatie kan veroorzaken voor bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die haar baan is kwijtgeraakt. Anderzijds is er de situatie waarbij iemand met urgentie een woning zoekt, maar zich pas net heeft ingeschreven. Die ‘slapende woningzoeker’ krijgt dan voorrang. Ook daar moet volgens Gieling naar gekeken worden. Doorstroom van Senioren Gieling: “Senioren die alleen zijn en willen verhuizen naar een sociale huurwoning, schrijven zich soms te laat in. Dan moeten ze ontzettend lang wachten. Ondertussen werkt dit ook andere doorstroming tegen op de huizenmarkt. Dit staat allemaal met elkaar in verbinding.”\ Woonschakel zou graag zien dat per 1 januari 2020 het systeem wordt aangepast. Op 8 april zijn de resultaten van de enquête bekend en wordt het advies uitgeschreven. Op 24 april zitten betrokken partijen bij elkaar om de resultaten te bespreken. Op 1 juni gaan de West-Friese gemeenten zich buigen over het aanbrengen van versnelling binnen de urgentie-regeling. “Voor deze datum moet ook het overige advies klaar liggen, zodat dit gelijk mee kan”, aldus Gieling. Woonmatch heeft niet de illusie dat ze de schaarste hiermee oplossen. “Het blijft lastig. Er zijn altijd mensen die een voordeel of nadeel ervaren van een bepaalde keuze. Maar wijziging van de huidige situatie juichen we wel toe.” [signoff]]]>