Medemblik opent subsidiepot voor sport- en welzijnaccomodaties

MEDEMBLIK – De Medemblikse subsidie voor sport- en welzijnsaccommodaties staat weer open. Sport- en welzijnsaccommodaties komen in aanmerking voor subsidie als zij energiebesparende maatregelen treffen zoals ledverlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Zij kunnen de helft van hun investering terugkrijgen met een maximum van € 7.500,-. Het beschikbare bedrag in 2019 is in totaal € 52.081,-. En net als in 2018 geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Urgentie

We stellen de subsidie opnieuw in, omdat we vinden dat met duurzaamheid vaart moet worden gemaakt. Dat is nodig om de wereldwijde klimaatverandering de baas te blijven. De regering werkte het Klimaatverdrag uit in nationale regels. Wij ontwerpen onze eigen subsidieregeling, maar we komen ook met andere maatregelen via het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Belangrijke voorwaarden

De subsidieregeling is beschikbaar voor sportaccommodaties, verenigingsgebouwen, dorpshuizen, sociaal-culturele centra en zwembaden. Een belangrijke voorwaarde is dat de accommodatie in eigendom en beheer is van een non-profitorganisatie. Verder moet de accommodatie bijdragen aan de doelstellingen van het programma Leefbaarheid, het accommodatiebeleid, het (top) sportbeleid of aan andere relevante beleidskaders van de gemeente Medemblik.

Alleen volledige aanvragen worden behandeld

Om de volgorde van toekenning te bepalen, gaan wij uit van de datum dat een aanvraag volledig is ingediend. Een volledige aanvraag betekent: een volledig ingevuld aanvraagformulier met als bijlagen: een actuele energienota en een offerte van de geplande investering.

Meer informatie en aanvraagformulier

Ga naar het formulier Aanvragen Duurzaamheidsregeling 

[signoff]

Reageer op dit onderwerp