HSV Andijk wil beleid gemeente voor Hoog Risico (HR) Honden.

ANDIJK – HSV Andijk wil dat de  gemeente naar aanleiding van rapporten gemaakt in opdracht van de overheid ook beleid gaat maken richting HR-Honden, honden met een hoog risico op bijten.

In dit rapport van 5 februari jongstleden stelt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het rapport Hondenbeten aan de Kaak gesteld de Dierenwelzijn aan de kaak. Ook geeft de brief van het Ministerie aan dat gemeenten op basis van vroegtijdig signaleringen individuele houders van een HR-Hond een maatregel kunnen opleggen en ze verplichten een speciale curcus te volgen. HSV Andijk zegt: “Het is belangrijk dat houders van deze honden beschikken over voldoende kennis en vaardigheden voor het verzorgen van deze bijzondere honden.

Jo Valk, secretaris van HSV Andijk: “Wij zijn van oudsher aangesloten bij de NBG (Nederlandse Bond van Gebruikshonden) en zijn op basis daarvan ook aangesloten bij de Raad van Beheer. Van oorsprong werken wij met diverse rassen die genoemd worden in de HR lijst, waarbij wij ons onderscheiden van Kynologenclubs (KC’s) die opvoedingscursussen verzorgen voor in principe alle rassen. Over het algemeen zijn echter de honden op KC’s minder explosief (of hebben minder drift) dan de honden waar wij mee werken.

Reageer op dit onderwerp