Moederbedrijf Smallsteps in handen private-equityfonds Onex

MEDEMBLIK – Vrijdag is bekend geworden dat de KidsFoundation Group, één van de grootste kinderopvangorganisaties in Nederland is verkocht aan private-equityfonds Onex uit Canada. Het valt ook Ton Leeggangers (voorzitter Raad van Bestuur Wij zijn JONG) en Geert de Wit (lid Raad van Bestuur Kinderopvanggroep) op dat er steeds meer interesse is van nationale en internationale investeringsfondsen in hun organisaties. De afgelopen maanden zijn zij verschillende keren benaderd door private-equity-organisaties met de vraag de markt met hen te verkennen. Wat is het effect van deze partijen, die zich normaliter richten op winstgevendheid, op een branche die zo essentieel is voor onze maatschappij?

Het lage rendement op kapitaal zorgt ervoor dat (buitenlandse) investeerders zoeken naar andere manieren om hun gelden te laten renderen. De stijgende economie heeft een positief effect op de vraag naar kinderopvang, waardoor investeerders steeds vaker mogelijkheden onderzoeken om te investeren in de Nederlandse kinderopvang. Kinderopvangorganisatie KidsFoundation Group, waar o.a. Smallsteps deel van uitmaakt, is blijkbaar zo’n aantrekkelijke investering. Bij een investering door een private-equityfonds worden hoge eisen gesteld aan het te behalen financiële rendement. Dit hoge rendement maakt echter dat het verdiende geld niet uitsluitend naar de kwaliteit van de kinderopvang kan gaan of naar een verlaging van de uurprijs voor ouders.

Kinderopvang in maatschappelijk handen

KidsFoundation Group is een landelijk opererende kinderopvangorganisatie met ongeveer 280 locaties. Meer dan 3.750 medewerkers vangen zo’n 30.000 kinderen op. In 2014 is Smallsteps uit de failliete boedel van Estro voor 5,5 miljoen euro gekocht door het Amerikaanse private-equityfonds H.I.G. Capital. Nu, vier jaar later, wordt de overname geschat op 300 miljoen (FD). De kinderopvangorganisaties Wij zijn JONG en Kinderopvanggroep hebben met andere partijen een consortium opgezet om gezamenlijk de opties te bekijken voor een mogelijke overname. Met deze overname wilde het consortium het geld dat bestemd is voor de Nederlandse kinderopvang voor de Nederlandse kinderopvang behouden. Leden van het consortium zijn van mening dat investeringen in de kinderopvang de borging en de versterking van de stabiliteit, de continuïteit en de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland tot doel zouden moeten hebben. Helaas was deze overname niet mogelijk, omdat deze financieel en maatschappelijk niet te verantwoorden was.

Maatschappelijk debat

Bestuurders Leeggangers en De Wit roepen, samen met een brede groep aanbieders binnen de kinderopvang, op tot een maatschappelijk debat over de verkoop van kinderopvang aan durfinvesteerders. KidsFoundation is niet de enige kinderopvangorganisatie waar private-equityfondsen in geïnteresseerd zijn. Men roept de Rijksoverheid en de sector zelf op paal en perk te stellen aan de uitverkoop van de Nederlandse kinderopvang, die nota bene voor 70 % uit collectieve – door overheid en werkgevers – gefinancierd wordt.

Reageer op dit onderwerp