De Poort van Hoorn is samen met het stationsgebied in Heerhugowaard een mogelijke plaats voor grootschalig woningbouw

Hoorn en Heerhugowaard kansrijk voor grootschalig woningbouw

HOORN/HEERHUGOWAARD – De Amsterdamse woningmarkt staat al jaren stevig onder druk. Dat is te zien aan de woningschaarste, maar ook aan de gestegen prijzen van vastgoed in Amsterdam en de directe regio. De regio Holland boven Amsterdam biedt aan om Amsterdam en de omliggende gemeenten te ondersteunen door de bouw van 40.000 extra woningen in de regio. 

De regio is in toenemende mate populair onder Amsterdammers met verhuisplannen. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een toenemende druk op de woningmarkt in plaatsen als Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard, Castricum, Heiloo, Schagen en Uitgeest. Holland boven Amsterdam kan 40.000 extra woningen realiseren om die druk op te vangen. De regio doet daarom het aanbod om extra woningen te bouwen.  

Luchtfoto van Schagen, een mogelijke groeikern in Noord-Holland
Luchtfoto van Schagen, een mogelijke groeikern in Noord-Holland

De Noord-Hollandse economie is krachtig en groeit sterk. Er is een krapte op de arbeidmarkt en de populariteit van Noord-Holland is ook terug te zien in de vraag op de regionale woningmarkt.

Woningprijzen stijgen en het vinden van een betaalbare woning wordt voor velen steeds lastiger. Vooral in Amsterdam en de omliggende gemeenten is de druk groot. De verdringing op de woningmarkt van Noord-Holland Noord vanuit de regio Amsterdam neemt steeds meer toe. De regio is ontdekt als aantrekkelijk alternatief voor de dure en overvolle Amsterdamse regio, waardoor krapte op de woningmarkt sterk is toegenomen.

Jelle Beemsterboer, wethouder van de gemeente Schagen en bestuurlijk woordvoerder namens de regio; “Met dit bod wil de regio gehoor geven aan de oproep van inwoners, de markt en de landelijke politiek om de woningbouw te versnellen. De enige manier om krapte op de woningmarkt op te lossen is door snel meer te bouwen, dat is precies wat we van plan zijn. Wij rekenen op steun vanuit andere overheden voor versnelling van de woningbouw in onze regio.”

Locaties

Kansrijke locaties voor nieuwe woningbouw zijn o.a.: Kanaalzone en binnenstad Alkmaar, Hollenkwartier en Poort van Hoorn,Stationsomgeving Heerhugowaard, Zandzoom en Stationsomgeving Uitgeest.

Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN; “In steden als Alkmaar en Hoorn en kernen als Heerhugowaard, Castricum, Uitgeest, Schagen en Heiloo kan men een aantrekkelijke woning vinden terwijl Amsterdam prima te bereiken is. Bewoners en ondernemers trekken zich niets aan van grenzen tussen bestuurlijke regio’s. Door de bouw van extra woningen ontlasten we ook de krapte voor mensen uit de regio die een woning zoeken. Niet door een grootschalige, anonieme woongebieden te gaan ontwikkelen, maar door aantrekkelijke woonmilieus op karakteristieke plekken te ontwikkelen waar de marktdruk vanuit de regio Amsterdam groot is.” 

Goede aansluiting

Holland boven Amsterdam kiest hiervoor bewust voor groenstedelijke en centrum-stedelijke woonmilieus (relatief dichtbebouwd). Deze gebieden sluiten goed aan bij de karakteristiek van de regio en de verhuisbewegingen laten zien

dat doelgroepen voor dit soort woonmilieus onvoldoende betaalbare alternatieven hebben in Amsterdam en de omliggende kernen. Het zijn milieus met een woningdichtheid van 30 tot 50 woningen per hectare: niet het dorpse of hoog-stedelijke wonen, maar vooral de tussengelegen categorie. Milieus voor huishoudens die een betaalbare, vaak grondgebonden woning zoeken in een aantrekkelijk omgeving. Dit is mogelijk in een compact milieu met intensieve laagbouw en compacte gezinswoningen.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: “De woningopgave in ons land is enorm. In de Woonagenda hebben we met elkaar afgesproken jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen. Over waar die moeten komen, is Bouwend Nederland in gesprek met overheden. Holland boven Amsterdam gaat voortvarend aan de slag, om voldoende goede woningen te realiseren op de juiste locaties. De regio gaat hierover in gesprek met de MRA. Wat mij betreft, kunnen andere regio’s daar een voorbeeld aan nemen” 

Bidbook

De 18 gemeenten in Holland boven Amsterdam hebben een bidbook ontwikkeld waarin omschreven staat op welke locaties Noord-Holland Noord de komende jaren de 40.000 extra woningen kan bouwen. Met het bod wil de regio de krapte op de woningmarkt oplossen, de MRA steunen in hun taakstelling en gehoor geven aan de oproep van minister Ollongren om de woningbouw te versnellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.