Geen lastenverhoging maar verlaging voor inwoners Opmeer

OPMEER – Het college van Burgemeester en Wethouders wil het komende jaar investeren in het voorzieningenniveau in de kernen en de beloofde lastenverlichting voor de inwoners realiseren. Dat staat in de Kadernota die het college aanbiedt aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt de kadernota tijdens de raadsvergadering op 11 juli.

Belangrijke punten uit de kadernota zijn:

  • Lastenverlichting voor de inwoner: op basis van het concept-raadsprogramma worden de lasten voor de inwoners in 2019 niet met 3,54% geïndexeerd. Daarnaast wordt een lastenverlichting gerealiseerd door de OZB-belasting met 1% te laten dalen.
  • Verbeteren van de dienstverlening: waar de inwoners zeker iets van merken, is de slag die de gemeente maakt in het verbeteren van haar dienstverlening. Vooruitlopend worden binnenkort al enkele kleine verbeteringen gerealiseerd, zoals de uitbreiding van de telefonische bereikbaarheid voor de beantwoording van vragen. Ook stelt het college voor om het tarief voor de bezorging van reisdocumenten te verlagen, waardoor het voor inwoners aantrekkelijker wordt om gebruik van deze dienst te maken.
  • Investeren in de openbare ruimte: de provincie Noord-Holland werkt volgend jaar aan de verkeersveiligheid en de doorstroming op en rond de A.C. de Graafweg. Het college stelt voor om 1,7 miljoen te investeren in de verkeersveiligheid door de aanleg van een fiets- en voettunnel onder de N241. Daarnaast wil de gemeente Opmeer een groene gemeente blijven. Het huidige en uitstekende voorzieningenniveau in de dorpskernen blijft intact.
  • Opmeer blijft zelfstandig: de gemeente Opmeer blijft de komende vier jaar zelfstandig. Het college gaat onderzoeken of en hoe de ambtelijke organisatie de maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderingen op het gebied van wetgeving en decentralisatie van Rijkstaken kan ondervangen. Ook de voorbereidingen op de nieuwe Omgevingswet vragen om forse financiële bijdragen van de gemeente.

Reageer op dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.