IVN – Inventarisatie rond Het Egboetje

OOSTWOUD – Elke 2de maandag van de maand gaat een groepje volwassenen inventariseren op het terrein van Het Egboetje. We verzamelen om 13.00 uur en gaan ongeveer 1½ uur op onderzoek uit. Iedereen die actief wil meekijken kan meelopen en zo kunnen we elkaar met kennis verrijken. Alle soorten die we vinden worden genoteerd en opgeslagen. Hiermee brengen we in kaart hoe de natuur zich rond Het Egboetje ontwikkelt. Doel: verdieping van eigen kennis en het beschikbaar maken van resultaten voor gidsen en bezoekers.]]>