48.000 euro subsidie voor voormalig weeshuis Medemblik

MEDEMBLIK – Het voormalig weeshuis aan de Torenstraat in Medemblik krijgt van de Provincie Noord-Holland een éénmalige subsidie van een kleine 48.000 euro. De provincie heeft in totaal 5 miljoen euro vrijgemaakt voor 53 rijksmonumenten in Noord-Holland waaronder het voormalig weeshuis in Medemblik. 

Grote behoefte aan geld voor restauraties

Gedeputeerde Jack van der Hoek:”Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland. Ook organisaties die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat deze organisaties projecten oppakken waarbij reguliere restauratie en herbestemming en beheer gecombineerd worden.

De subsidiebeschikking is persoonlijk door de gedeputeerde aan het bestuur van het voormalig weeshuis overhandigd.