Overlast bewoners woning aan de Kaag Opperdoes loopt de spuigaten uit

OPPERDOES – Scheldpartijen, geluidsoverlast van auto’s en scooters, afval dat niet wordt opgehaald en het pand zelf dat ook meer en meer in verval raakt omdat de eigenaar gemaakte afspraken niet nakomt. Dit alles gebeurt in de directe omgeving van het pand aan de Kaag nr 8. in Opperdoes. En de omwonenden zijn het spuugzat en willen dat de gemeente gaat optreden tegen de eigenaar van het pand en de bewoners.

Het pand deed voorheen dienst als A.Z.C maar is sinds een jaar of 4 weer in gebruik, eerst als anti-kraak maar medio 2015 kwamen er meer en meer mensen wonen in het pand.  Op dit moment wonen er 7 mensen in het pand waarvoor de gemeente Medemblik geen vergunning heeft afgegeven en dus is er sprake van illegale bewoning. Eerder gemaakte afspraken met de gemeente lijken niet te worden nagekomen en in 2017 begon de overlast de spuigaten uit te lopen. Geluidsoverlast, en dan vooral ’s nachts, een groot te kort aan afvalcontainers en een brug naar het pand die onveilig is en waar ook niets aan wordt gedaan.

Het CDA heeft nu aan de bel getrokken bij het college en wil van het college weten of er bij de gemeente een vast contactpersoon is voor de omwonenden die zij kunnen aanspreken als het weer eens de spuigaten uitloopt.  Maar ook of het klopt dat de huidige bewoners daar wonen zonder een afgegeven vergunning door de gemeente Medemblik.  Ook is het CDA benieuwd of de afspraken die medio 2016 zijn gemaakt over o.a. de brandveiligheid van het pand, en over de beveiliging van de brug nu wel of niet worden nagekomen.

Het CDA wil dat het college ook maatregelen gaat nemen om de voortdurende overlast die de bewoners van het pand aan de Kaag nr. 8 veroorzaken gaan oplossen en het liefst ziet het CDA dat de gemeente gewoon het pand gaat sluiten als blijkt dat de eigenaar niet de benodigde vergunningen heeft.