Politiek: D66 – positie erfgoed in Medemblik.

MEDEMBLIK – D66 heeft in november 2017 een motie ingediend om erfgoed in onze gemeente beter te beschermen. Daar waren alle partijen enthousiast over. Een vervolg was een inspirerende themaraad op 8 januari waar o.a. historische verenigingen en betrokken inwoners bij aanwezig waren.

De themaraad maakte duidelijk dat het onderwerp breed leeft. Dat de identiteit van onze stad en dorpen mede wordt bepaald door het geheel van gebouwen, monumenten en beeldbepalende panden, wordt breed gedragen. Daarnaast ook door stads- en dorpsstructuren, vaar- en spoorwegen, landschap, pleinen en straten. Er is ook immaterieel erfgoed dat vanuit oorsprong en traditie betekenis heeft.

Medemblik kent veel erfgoed en historische verenigingen. We moeten opkomen voor ons materieel erfgoed om het te behouden, bijvoorbeeld voor de stolpen. Door onbekendheid met het verhaal en het belang van een gebouw kan er bij onderhoud veel mis gaan. Andersom zien we dat eigenaren juist trots zijn op het pand als zij de geschiedenis kennen en dat graag vertalen in verantwoorde verbouwingen.

Erfgoed is van iedereen en is overal zichtbaar in onze gemeente. Het is een uithangbord voor identiteit en toerisme maar ook economisch van belang. We hebben een lijst met meer dan 600 beeldbepalende en karakteristieke panden zonder nog te weten wat daarmee te doen.

Sturing op erfgoed valt of staat ook met de kennis en capaciteit van deskundigen in het gemeentehuis. De bijeenkomst op 8 januari heeft laten zien dat daar vraagtekens bij gezet kunnen worden.

Arja Kaptitein fractievoorzitter van de D66 in Medemblik zegt tegen Medemblik Actueel: “D66 ziet graag dat bij het vervolg de energie die in de samenleving zit wordt ontsloten. Ga in gesprek met betrokkenen (eigenaren, verenigingen, dorpsraden, initiatiefnemers, bewoners) over een benadering en interpretatie van erfgoed dat aansluit bij de historie en huidige tijdgeest. Niet alleen een taak voor de nieuwe raad en College vanaf 21 maart 2018. Maar ook voor komende maanden bij het bij het ontwikkelen van de cultuurnota. Het staat op ons netvlies!