Bekendmakingen gemeente Medemblik week 8

1. Week 8 Verleende vergunningen/ontheffingen
Verleende vergunningen/ontheffingen (met verzenddatum):

 • zaterdag 16-03-2013 Medemblik, Ridderstraat 9: Rommelmarkt (15-02-2013)
 • zaterdag zondag 16-03-2013 17-03-201317 17-03-2013 Nibbixwoud, Sluisvenpad 2: Fancy Fair (18-02-2013)
 • Kermis Twisk, Oostwoud, Wognum, Sijbekarspel, Andijk, Opperdoes, Nibbixwoud, Midwoud, Zwaagdijk-West, Medemblik, Wervershoof, Abbekerk en Onderdijk Verzenddatum: 13-2-2013

Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

2. Week 8 Ontvangen meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Ontvangen meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer Op grond van Algemene maatregelen van bestuur (Amvb’s) Liander N.V.

 • Graaf Florislaan nabij nr.46 Medemblik
 • Activiteitenbesluit Restaurant De Twee Schouwtjes Oosterhaven 27 Medemblik
 • Activiteitenbesluit Th. Dam Zuideinde 55 Abbekerk
 • Besluit landbouw N. Bos Vleetweg 27 Andijk
 • Activiteitenbesluit Paeon B.V. Oosterstraat 16 Benningbroek
 • Activiteitenbesluit Syngenta Flowers B.V. Hauwert 56A Hauwert
 • Besluit glastuinbouw Mts. T.C. en P. Blokker Broerdijk 8 Midwoud
 • Besluit landbouw Swuste VOF Westerstraat 20 Sijbekarspel
 • Activiteitenbesluit Swuste VOF Westerstraat 48 Sijbekarspel
 • Activiteitenbesluit Auto Service Steltenpool Handelsweg 28B Wervershoof
 • Activiteitenbesluit Autobedrijf Mahzud Nijverheidsweg 18A Wervershoof
 • Activiteitenbesluit VRS van Vugt B.V. Hoornseweg 1A Wognum
 • Activiteitenbesluit Leekerweide Verlengde Kerkweg 1 Wognum
 • Activiteitenbesluit Sijm Agro B.V. Zwaagdijk 149 Zwaagdijk-Oost
 • Activiteitenbesluit Action Zwaagdijk Zwaagdijk 227E Zwaagdijk-Oost
 • Activiteitenbesluit Jumbo Supermarkten B.V. Zwaagdijk 227F Zwaagdijk-Oost
 • Activiteitenbesluit Fa. J. en A. Karsten Zwaagdijk 324 Zwaagdijk-West Besluit glastuinbouw

In de hierboven genoemde Amvb’s zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften. Informatie: Milieudienst Westfriesland (0229) 28 46 40

3. Week 8 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (met ontvangstdatum):

 • Abbekerk, Esdoornlaan 5: uitbreiden van een woning (12-02-2013)
 • Benningbroek, Oosterstraat 14: plaatsen van twee dakkapellen aan voorzijde woning (14-02-2013)
 • Medemblik, Oostersingel naast nr. 62: kappen van twee populieren (14-02-2013)
 • Medemblik, Tuinstraat 34: plaatsen van een dakkapel (11-02-2013)
 • Medemblik, Westereiland 89: plaatsen van 2 dakramen in voordakvlak (13-02-2013)
 • Midwoud, Breed achter nr. 19: kappen van een acer en esdoorn (04-02-2013)
 • Midwoud, Midwouder Dorpsstraat 33: uitbreiden van een woning (12-02-2013)
 • Opperdoes, Almereweg achter nr. 19d: bouwen van een schuilstal (11-02-2013)
 • Sijbekarspel, Westerstraat, langs het fietspad van nr. 41 tot 79: kappen van 48 esdoorns (11-02-2013)
 • Wervershoof, Droge Wijmersweg 5 233: vergroten van de woning (14-02-2013)
 • Wervershoof, Molenweg ten westen van nr.3: dempen van twee sloten en verbreden van vier sloten (15-02-2013)
 • Wognum, Hoornseweg achter nr. 10:aanleggen van een droogwaterberging in de noordoosthoek van de A7 en de West Frisiaweg (13-02-2013)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

4. Week 8 Collectes/Acties
23-02-2013 t/m 26-02-2013 Voetbalvereniging Strandvogels Onderdijk

5. Week 8 Verleende doorlopende standplaatsvergunningen
Verleende doorlopende standplaatsvergunningen (met verzenddatum):

 • Dinsdagmiddagen Midwoud, Wethouder Kruitstraat Standplaatsverkoop van vis- en Visproducten (08-02-2013)
 • Donderdagen Abbekerk, Burgemeester P. Kromplein Standplaatsverkoop van vis- en Visproducten (08-02-2013)
 • Vrijdagen Nibbixwoud, Ganker 44 Standplaatsverkoop van vis- en Visproducten (08-02-2013)
 • Woensdagmiddagen Wognum, Kerkstraat 28 Standplaatsverkoop van vis- en Visprodukten (12-02-2013)
 • Dinsdagen Opperdoes, Noorderpad 59 Standplaatsverkoop van vis- enVisprodukten (12-02-2013)

Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

6. Week 8 Voorgenomen omgevingsvergunning (uitgebreid)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan: het plaatsen en gebruiken van een chalet voor huisvesting van seizoensarbeiders en als kantoorruimte voor een periode van vijf jaar aan de Zwaagdijk 359 te Zwaagdijk-West. Inzage Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van het Klant Contact Centrum Ruimte in het gemeentehuis. Zienswijze Gedurende deze termijn kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Een zienswijze kan niet per e-mail worden ingediend.

7. Week 8 Reguliere verleende omgevingsvergunningen
Reguliere verleende omgevingsvergunningen (met verzenddatum):

 • Andijk, Flamingolaan: kappen van 27 platanen (om en om) (11-02-2013)
 • Nibbixwoud, Oosterwijzend 29: vervangen van een stolp met schuur (15-02-2013)
 • Opperdoes, Tempel tegenover nr. 5: vestigen van een Bed & Breakfast (12-02-2013)
 • Wervershoof, Huijgendijk 21: vergroten van de woning en splitsen naar twee woningen (13-02-2013)
 • Wognum, Westeinderweg 5: vergroten van de woning (11-02-2013)

Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

8. Week 8 Geaccepteerde sloopmelding
Geaccepteerde sloopmelding (met verzenddatum):

 • Andijk, Dijkweg 191: slopen van woning en schuur (14-02-2013)
 • Medemblik, Graaf Florislaan 13A: verwijderen asbesthoudende golfplaten van de garage (15-02-2013)
 • Medemblik, Graaf Florislaan 13B: verwijderen asbesthoudende golfplaten van de garage (15-02-2013)
 • Medemblik, Graaf Florislaan 13C: verwijderen asbesthoudende golfplaten van de garage (15-02-2013)
 • Medemblik, Graaf Florislaan 13D: verwijderen asbesthoudende golfplaten van de garage (15-02-2013)
 • Medemblik, Graaf Florislaan 13E: verwijderen asbesthoudende golfplaten van de garage (15-02-2013)
 • Medemblik, Graaf Florislaan 13F: verwijderen asbesthoudende golfplaten van de garage (15-02-2013)
 • Medemblik, Oosterdijk 4: verwijderen van asbestpakkingen van een stoomketel (15-02-2013)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.