Herinrichting centrumgebied Wervershoof

centrumgebied Wervershoof
centrumgebied Wervershoof

Wervershoof – Zoals eerder gepubliceerd heeft de gemeenteraad het Masterplan Centrumgebied Molenhoek Wervershoof vastgesteld. Doel van het Masterplan is om van het centrumgebied van Wervershoof weer een aangenaam, aantrekkelijk, goed functionerend dorpscentrum te maken voor de inwoners van Wervershoof. De gemeente neemt hiervoor een aanzienlijke investering in de openbare ruimte voor zijn rekening.

De planontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking met de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de winkeliers, ondernemersvereniging, bewoners, de dorpsraad en de vastgoedeigenaren. Het stedenbouwkundig plan wordt momenteel uitgewerkt naar een gedetailleerd matenplan en een technisch bestek. Centrumfuncties als een grote fietsenstalling, voldoende parkeerplaatsen, een plein, voldoende groen en de bushalte worden hierin opgenomen. Het geven van een kwaliteitsimpuls aan het centrum is een belangrijk doel.

Inloopavond

Op 19 juni is het plan, tijdens een inloopavond, gepresenteerd aan de bewoners van Wervershoof. Tijdens deze goedbezochte avond is het ontwerp inzichtelijk gemaakt door middel van een 3D-animatie. Ongeveer 110 belangstellenden lieten zich informeren en gingen in gesprek over de plannen. Tijdens de inloopavond zijn 15 aanbevelingen en opmerkingen op het ontwerp ingediend. Deze hebben onder andere te maken met het aantal parkeervakken en de locatie van enkele vakken, het plaatsen van paaltjes voor woningen of bedrijven, meer groen en bankjes, veiligheid, trillingoverlast door drempels en klinkers, de kleuren van de stenen, fietsenstallingen en gladde tegels in het winkelcentrum. Iedereen die een opmerking heeft ingediend, heeft inmiddels een brief ontvangen met daarin de reactie van de gemeente.

Invulling gemeentehuis en winkelcentrum

Naast de herinrichting van de openbare ruimte maken de invulling van het voormalig gemeentehuis en de invulling van de lege ruimten in het winkelcentrum ook een belangrijk deel uit van het centrumgebied van Wervershoof. Het voormalig gemeentehuis wordt momenteel uitgebreid ten behoeve van de vestiging van een Hema. In totaal krijgt de winkel een oppervlakte van 550 vierkante meter. Naast de Hema komt er ook een bloemenwinkel in het voormalig gemeentehuis. De lege ruimten in het winkelcentrum zullen worden ingevuld door de winkelketen Big Bazar. Het is de bedoeling dat beide ketens vóór de feestdagen van 2012 in het centrumgebied zijn gevestigd.

Planning herinrichting

Omdat de gemeente pas met de herinrichting van de openbare ruimte kan beginnen op het moment dat de uitbreiding ten behoeve van de Hema is gerealiseerd en omdat het winkelcentrum bereikbaar moet zijn tijdens de feestdagen, gaan de werkzaamheden met betrekking tot de openbare ruimte na de winter (maart 2013) van start. Uiteraard zal hierover een goede afstemming met omwonenden en winkeliers worden gezocht.

Meer informatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.