Iedereen kan inspreken bij de gemeenteraad

inspreken
inspreken

Medemblik – Steeds vaker vragen inwoners en organisaties het woord als het gaat om belangrijke zaken. Zij maken gebruik van hun spreekrecht. In dit artikel laten we zien in welke twee vergaderingen u kunt inspreken, hoe het werkt en waar u aan moet denken

In de raadsvergadering neemt de raad besluiten over de geagendeerde raadsvoorstellen. Om goed te weten waar het over gaat, stellen raads- en commissieleden vragen aan het college. Dit doen zij in de maandelijkse oriënterende vakcommissievergadering. In deze vergadering kunt u in maximaal vijf minuten hun mening over een raadsvoorstel geven. Vervolgens kunnen raads- en commissieleden vragen aan u stellen.

Rondetafelgesprek
Een andere gelegenheid om in te spreken is tijdens het maandelijkse rondetafelgesprek. Tijdens deze wat minder formele vergadering gaan de aanwezige raads- en commissieleden met u in gesprek over de onderwerpen die u inbrengt. Het rondetafelgesprek wordt uitgezonden op televisie en de uitzending is terug te zien op www.medemblik.nl.

Waar moet ik om denken?
Over enkele onderwerpen kunt u niet inspreken. Dit zijn onderwerpen waartegen bezwaar en beroep mogelijk is of is geweest, over benoemingen en over onderwerpen waarover een klacht kan worden ingediend.

Vooraf aanmelden
Als u wilt inspreken, kunt u dit kenbaar maken bij de griffier. Vermeld altijd uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken. Wanneer u de inspraak op schrift stelt, ontvangt de griffier dit graag voorafgaand aan de vergadering. Hij kan dit dan met het verslag voor de raads- en commissieleden meesturen.

• Oriënterende vakcommissievergadering
U kunt zich tot vlak voor aanvang van de vergadering aanmelden, maar eerder stellen we op prijs.

• Rondetafelgesprek
Aanmelden kan tot 48 uur voor de vergadering.

Vergaderdata
Klik hier voor het vergaderschema van de gemeenteraad.

Vragen?
Hebt u vragen, of wilt u zich aanmelden? Mail of bel dan met de griffie, via griffie@medemblik.nl of via (0229) 85 60 00. Wij zijn u graag van dienst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.