Geheimhouding persoonsgegevens

Geheimhouding persoonsgegevens
Geheimhouding persoonsgegevens

Medemblik – U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u heeft gewoond. U hoeft daarbij niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

 Uw gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) worden dan niet aan derden verstrekt. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen.

Geheimhouding persoonsgegevens niet altijd mogelijk

Soms kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven. Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de gemeente uw gegevens verstrekt. Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan particulieren.

Meer weten?

Over uw rechten en verplichtingen rond de basisadministratie persoonsgegevens is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij het KCC Publiekszaken, telefonisch bereikbaar (0229) 85 60 00, via de e-mail mailto:info@medemblik.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.