West-Friese colleges willen Werkorganisatie West-Friesland

Werkorganisatie West-Friesland
Werkorganisatie West-Friesland

West-Friesland – De West-Friese colleges van B en W zijn unaniem voor een gezamenlijke Werkorganisatie West-Friesland. Samen met leer-werkbedrijf Op/maat stelden zij een blauwdruk op voor de nieuwe organisatie. De Werkorganisatie West-Friesland gaat zich richten op het verhogen van de arbeidsparticipatie in West-Friesland, waardoor er minder mensen aanspraak maken op bijstandsvoorzieningen. Definitieve besluitvorming hierover volgt na de zomer.

Aanleiding voor de nieuwe werkorganisatie zijn de voornemens van het kabinet Rutte om grote bezuinigingen door te voeren op zowel de sociale werkvoorziening als het participatiebudget voor de bijstand. ‘Door samen te werken kunnen wij beter inspelen op de veranderingen op het gebied van werk en inkomen,’ legt wethouder Aart Ruppert van de gemeente Hoorn uit. ‘Dat kunnen we samen beter, efficiënter en goedkoper’.

Sociale werkvoorziening en bijstand
De blauwdruk voor de Werkorganisatie West-Friesland is in overleg met cliëntenorganisaties, partnerorganisaties en werkgevers tot stand gekomen. De nieuwe werkorganisatie gaat zich uitsluitend bezighouden met de uitvoering van de sociale werkvoorziening (Wsw) en de bijstand (WWB), met als kerntaken re-integratie, inkomensverstrekking en werkgeversdienstverlening.

Geen ontslag
De werkorganisatie moet een duidelijk herkenbare organisatie worden voor werkzoekenden en werkgevers. Het wordt een nieuwe organisatie van de West-Friese gemeenten. De werkorganisatie wordt een uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling Op/maat. Alle medewerkers van Op/maat behouden hun baan. Voor de gemeenteambtenaren gaan de colleges uit van het principe ‘mens volgt werk’.

Dienstverlening op maat
Als beleidsuitgangspunten kozen de West-Friese gemeenten en Op/maat vooral voor de stelling ‘iedere gewerkte dag is er één’. Maar ook dienstverlening op maat staat hoog op de agenda. Niet de regeling, maar de talenten van mensen en de wensen van de werkgever komen centraal te staan. ‘Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen,’ aldus Ruppert. ‘We helpen waar nodig, vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ons doel is vooral om passend werk te vinden voor mensen. Regulier waar dat kan, en beschut waar het moet.’

Verdere besluitvorming
Het streven is dat de Werkorganisatie West-Friesland op 1 januari 2014 van start gaat. Nu de West-Friese colleges akkoord zijn met de blauwdruk, moeten de gemeenteraden nog een akkoord geven. Dat gaat in twee stappen gebeuren. In februari en maart zullen de West-Friese gemeenteraden zich buigen over de kaders en de uitgangspunten voor de nieuwe Werkorganisatie West-Friesland. Na de zomer vragen de colleges een definitief akkoord aan de gemeenteraden op basis een nadere financiële onderbouwing. Hierbij worden ook de Ondernemingsraden om advies gevraagd voor de oprichting van de Werkorganisatie.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.