Bekendmakingen gemeente Medemblik week 5

Bekendmakingen week 5
Bekendmakingen week 5

Medemblik – 1. Week 5 Verleende drank- en horecawet vergunning

 • Verleende drank- en horecawet vergunning (met verzenddatum): Opperdoes, Torenstraat 17: drank- en horecawet vergunning De Torenschouw (25-01-2013)

Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

2. Week 5 Verleende vergunningen/ontheffingen

 • zaterdag 02-02-2013 Medemblik, Ridderstraat 9: rommelmarkt (25-01-2013)
 • zaterdag 02-02-2013 Benningbroek Sijbekarspel, Westerstraat: carnavalsoptocht (25-01-2013)
 • zondag 10-02-2013 Wognum, Boogerd 6: carnavalsoptocht (25-01-2013)Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

3. Week 5 Reguliere verleende omgevingsvergunningen

Reguliere verleende omgevingsvergunningen (met verzenddatum):

 • Abbekerk, Helmbloem 6: plaatsen van een dubbelwandig rookkanaal langs de zijgevel van de woning (25-01-2013)
 • Andijk, Viskuil 22: plaatsen van een dakkapel (25-01-2013)
 • Benningbroek, Oosterstraat 16: oprichten van een bedrijfsruimte (25-01-2013)
 • Wognum, nabij Koppenhoeve 37: kappen van een els (24-01-2013)
 • Wognum, nabij Vierkant 46: kappen van twee esdoorns, herplantplicht voor twee zuilvormige esdoorns (24-01-2013)

Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

4. Week 5 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (met uiterste beslisdatum)

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (met uiterste beslisdatum) Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken: Opperdoes, Tempel tegenover nr.5: vestigen van een Bed & Breakfast (29-03-2013)

5. Week 5 Vaststelling bodembeleidsplan 2012-2016 Milieudienst Westfriesland

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Enkhuizen, Hoorn en Medemblik maken bekend dat zij voor het gehele grondgebied van hun gemeente een bodembeleidsplan hebben vastgesteld. Het bodembeleidsplan is het beleidskader voor de uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken door de Milieudienst Westfriesland.

In dit plan worden de gemeentelijke bodemtaken inzichtelijk gemaakt en worden de regels die spelen bij bodemgerelateerde activiteiten weergegeven. Hierbij is aangegeven welke bodemtaken de gemeente als bevoegd gezag uitvoert, hoe zij dat doet en hoe zij zelf als private partij daarmee omgaat. Het bodembeleidsplan is een richtinggevend en sturend instrument voor alle beslissingen en maatregelen die van invloed zijn op het beheer van de bodem in de gemeenten.

Het doel is het formuleren van een samenhangend, consistent en duurzaam bodembeleid en dit binnen en buiten de gemeentelijke organisaties uit te dragen. Het plan is opgesteld binnen de kaders van de wet- en regelgeving en de landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen betreffende actief en duurzaam bodembeheer. Het gaat hier om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (chemische bodemkwaliteit).

Informatie: Milieudienst Westfriesland bij mevrouw S.J. Coesel, tijdens kantooruren op maandag, dinsdag en donderdag, telefoonnummer: (0229) 28 46 67.

6. Week 5 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (met ontvangstdatum):

 • Nibbixwoud, Oosterwijzend 42: vernieuwen en vergroten van schuur (22-01-2013)
 • Wervershoof, Belmolendijk 67: bouwen van een veranda/overkapping (16-01-2013)
 • Wervershoof, Dorpsstraat 154: oprichten van een autowasstraat en grondkering (16-01-2013)
 • Wervershoof, Het Eiland 26: uitbreiden van de woning (17-01-2013)
 • Wervershoof, Huijgendijk 21: vergroten van de woning en splitsen naar twee woningen (17-01-2013)
 • Wervershoof, Veenakkers 34B: plaatsen van woonunits (24-01-2013)
 • Wognum, nabij Koppenhoeve 37: kappen van een els (16-01-2013)
 • Wognum, nabij Vierkant 46: kappen van twee esdoorns (16-01-2013)
 • Wognum Het Bon 27: plaatsen van een dakkapel (23-01-2013)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

7. Week 5 Geweigerde omgevingsvergunning

Geweigerde omgevingsvergunning (met verzenddatum): Andijk, Gedeputeerde Laanweg 29: realiseren van huisvesting ten behoeve van werknemers (28-01-2013

8. Bekendmaking Gemeentelijke Belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik deelt mee dat vanaf vrijdag 1 februari 2013 de Legesverordening 2013 1e wijziging ter inzage ligt en in werking treedt. Deze wijziging van de Legesverordening 2013 is vastgesteld door het college op 8 januari 2013 en heeft betrekking op gewijzigde tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen.

Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ligt deze verordening ter inzage in het Register Gemeentelijke Belastingverordeningen bij het Klant Contact Centrum, Dick Ketlaan 21 te Wognum.

U kunt deze ook inzien op en downloaden van onze gemeentelijke website www.medemblik.nl maar ook op www.overheid.nl

1. Beschikking, 01-02-2013 Noorderpad 59 te Opperdoes

Wet bodembescherming

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.