Wmo adviesraad zoekt nieuwe voorzitter

nieuwe voorzitter
nieuwe voorzitter

Gemeente Medemblik – De Wmo-adviesraad van Medemblik is de onafhankelijke adviseur van het college en verzorgt inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners die met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) te maken krijgen.

De Wmo-adviesraad van Medemblik is de onafhankelijke adviseur van het college en verzorgt inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners die met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) te maken krijgen.
De Wmo-adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik gevraagd en ongevraagd advies over Wmo gerelateerde onderwerpen. Verschillende belangengroepen zijn hierin vertegenwoordigd:
Senioren, Jeugd 0 t/m 23 jaar, allochtonen, mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische beperking, mantelzorgers en vrijwilligers, Wet Werk en Bijstand, Minima en WIJ, gebruikers van Wmo-voorzieningen en de dorpsraden.

Functie-inhoud:

Als voorzitter bent u:

  • • in staat de Wmo-adviesraad onafhankelijk voor te zitten;
  • • beschikt u over ruime bestuurlijke ervaring en over een goed netwerk;
  • • heeft u ruime kennis over de Wmo-wetgeving en heeft u kennis van actuele ontwikkelingen binnen deze wetgeving;
  • • bindend, stimulerend en initiërend naar de leden van de Wmo-adviesraad;
  • • woordvoerder namens de Wmo-adviesraad;
  • • eindverantwoordelijk voor de adviezen, het jaarplan, jaarverslag en begroting van de Wmo-adviesraad;
  • • in staat gemeentelijke beleidsstukken over de Wmo vanuit patiënten en consumentenperspectief te lezen en te beoordelen;
  • • in staat effectief te overleggen en samen te werken met uw contactpersonen binnen de gemeente alsmede met de leden van de Wmo-adviesraad;
  • • bij voorkeur woonachtig in de gemeente Medemblik;
  • • geen lid van de Wmo-adviesraad en heeft u als zodanig geen stemrecht.

De vergaderingen vinden maandelijks plaats in het gemeentehuis te Wognum. Per bijgewoonde vergadering ontvangt u een vergoeding van € 74,09 (2012).

Informatie en sollicitatie

Uw schriftelijke reactie kunt u tot uiterlijk 21 januari 2013 richten aan het college van burgemeester en wethouders van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van vacature voorzitter Wmo-adviesraad.
U kunt ook per mail reageren: very.meester@medemblik.nl
Meer informatie
• Klantcontact Centrum, (0229) 85 60 00, info@medemblik.nl
• Vice-voorzitter van de Wmo-adviesraad, de heer Vrieze, (0229) 59 16 18.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.