Gemeente pakt illegaal gebruik bijgebouwen aan

illegaal gebruik bijgebouwen
illegaal gebruik bijgebouwen

Medemblik – De gemeente Medemblik gaat de komende periode extra controleren op illegaal gebruik van bijgebouwen. Het komt geregeld voor dat bijgebouwen voor permanente bewoning of recreatief nachtverblijf worden gebruikt en dit is op grond van het bestemmingsplan vaak verboden.

De aanleiding van de controles is dat de gemeente op de hoogte wil zijn van illegale bewoning van bijgebouwen om onveilige woonsituaties te voorkomen of op te heffen. Ook in geval van een calamiteit is het van belang om te weten of een bijgebouw wordt gebruikt voor bewoning.

In geval van een illegale bewoningssituatie is de overtreder verantwoordelijk voor de veiligheid van deze situatie. Het is dus in het belang van uw veiligheid en de veiligheid van overige bewoners en omwonenden om de illegale situatie ongedaan te maken, dan wel te melden bij de gemeente.

Met het project ‘Controle gebruik bijgebouwen op het erf’ willen we onderzoeken of deze situaties gelegaliseerd kunnen worden. Als blijkt dat het gebruik legaliseerbaar is, moet het bouwwerk voldoen aan het gestelde in het Bouwbesluit (daglichttoetreding, ventilatie e.d.).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling toezicht en handhaving op telefoonnummer (0229) 85 61 57.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.